Praktijk In-Balans

 Reiki / Healing

In mijn praktijk combineer ik de reiki met mijn healende energie die ik te geven heb. Je zou
kunnen zeggen dat dit misschien hetzelfde is, maar door een combinatie te maken en het beide te gebruiken, werkt het extra krachtig. 

Letterlijk betekent Reiki ‘energie of kracht van de zon’. Rei staat voor zon en Ki voor de vitale energie die alle materie creëert en levend houdt. Het is ontdekt in Japan en het is een vorm van hand opleggen, waarbij je levenskracht (Ki) kunt doorgeven aan jezelf en anderen. Daar knap je van op, je wordt er rustiger van, je krijgt meer inzicht en overzicht. Kortom, je zit lekkerder in je vel en hebt er zin "om er uit te halen, wat er in zit".

Wanneer we ziek zijn schakelen we automatisch onze wil in om beter te worden. Maar soms is de wil er wel, maar ontbreekt de energie. Energie kan aangevuld worden door reiki behandelingen zodat de zieke persoon het weer kan opbrengen om te vechten.

In één of meer sessies wordt gewerkt aan de oorzaak van een ziekte, aan een blokkade of een onverwerkte emotie. Reiki/healing kan direct plaatselijke pijn wegnemen of verlichtend werken. Reiki en healing is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.


 Wil je het gevoel hebben alsof je aan de oplader hebt gelegen? Boek dan een behandeling!